Sergi
 
 
 
 
 
 
   
. Melih Akbıyık 'AHŞAP ve RENKLERİ'
. Melih Akbıyık ikinci kişisel sergisinde, ahşap çalışmalarını ve onların renk ve biçim olarak, nasıl bir şekilde resimlerinde yer bulduğunu sergiliyor. Resimle beraber yontmaya, okul yıllarında başlayan sanatçı, figür ve özellikle baş yontularında bulduğu plastik çözümlemeler ve soyutlamaları resimlerine taşımayı, özgün biçimler bulma yolunda ilginç bir yöntem olarak görüyor. 10 Mayıs 2016 Salı günü saat 18:00’de açılışı gerçekleşecek olan ‘’AHŞAP VE RENKLERİ’’ Melih Akbıyık kişisel resim sergisi 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Galatea Art’ta ziyaret edilebilir.
. Metin Kuş 'SÖZLER, YÜZLER, MASKELER'
. SÖZLER, YÜZLER, MASKELER Retorik söylemin, yaşamın her alanında (politika, reklam, iletişim, sanat, bilim vs.) herşeye egemen olduğu günümüz toplumunda herhangi bir olguyu herhangi bir şekilde yorumlamak ve aktarmak (aktarıcının olanakları ve becerisi doğrultusunda) istenildiği şekilde değiştirmek, olmayan anlamlar yüklemek, hiç olmadığı kadar yaygın ve mümkün bir durum. Tüm kültürlerde var olan 'kompozisyon' nosyonu, 'eser' e yapıcısı tarafından yüklenen ve izleyicisinin de bu temel fikri anlaması beklenirken, artık anlamı, anlamsızlığı, derinliği, ederi ve herşeyi başkalarınca belirlenen, yüklenen, boşaltılan ve her adımda bilindik retoriksel yöntemlerle yüceltilen veya yoksayılan bir şeye dönüştü. Resimlerimde, üzerinde uzlaşılamamış, ne olduğu anlaşılamamış, durumlar, 'bağlam' sızlıklar vs. tamamen izleyicisinin keyfine, algılamasına. anlamlandırmasına veya amlamlandırmamasına terkedilmiştir. Bu rastlantısal yanyana gelişler benim de tamamen izleyicisi olduğum, neden ve nereden geldiklerini tam olarak bilmediğim ama paylaşılmaya değer bulduğum oluşumlardır. Başka bir ifadeyle 'kompozisyon' bir fikrin bütünlüklü anlatımıysa, bu resimler 'antikompozisyon'durlar. Bu haliyle de her algılama ve yorumlama diğer tüm yorumlar kadar doğrudur, yanlıştır, tartışmalıdır vs. Resimlerdeki muğlaklık ve her yöne çekilebilirlik karakteristiği bu yönüyle günümüz retorik yaşamının bir simulasyonu gibidir. 8 MART – 31 MART 2016 tarihleri arasında Galatea Art’ın ev sahipliği yapacağı Metin Kuş / Sözler, Yüzler, Maskeler kişisel resim sergisini ziyaret edebilirsiniz. Pazar- Pazartesi hariç 11:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Mürüvvet Durak ''Renklerin Ötesinde''
. Galatea Art Galeri- Mürüvvet Durak ‘’Renklerin Ötesinde’’ Resim Sergisi Mürüvvet Durak, Melekler olarak adlandırdığı kadın, insan figürleri ağırlıklı eserlerin birleşiminden oluşan " RENKLERİN ÖTESİNDE" adlı resim sergisinde, sanat severlerini farklı duyguların etkisi ile karşılıyor. Yaşadığımız dünyanın ve kendi içimizdeki içsel dünyaya toplumsal duygusal etkileşimini ortak bir noktada birleştirerek, farklı yaşam sahnelerini konu alan değişik tekniklerin bir arada kullanıldığı eserlerinin konseptiyle, sanat severleri farklı duygu, algılamalara ve farklı düşsel dünyaya davet ediyor... 12-30 Nisan tarihleri arasında Mürüvvet Durak ‘Renklerin Ötesinde’ kişisel resim sergisi Galatea Art’ta ziyaret edilebilir..